Laboratoř energeticky náročných procesů je součástí Centra nových technologií pro strojírenství (NETME Centre), které je koncipováno jako regionální výzkumné a vývojové centrum, založené na kvalitní vědecké a výzkumné základně Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

Tým laboratoře se zabývá následujícími oblastmi:


Výzkumné a testovací zázemí

Univerzální experimentální infrastruktura

Infrastruktura, kterou je laboratoř vybavena, umožňuje připojit a testovat široké spektrum domácích a průmyslových spotřebičů – kromě praček, sušičů, žehličů a jiné prádelenské techniky, na kterou se laboratoř specializuje, to mohou být např. reaktory, myčky, sterilizátory, chladničky, mrazničky – a dále různá sekundární zařízení – úpravny vody, automatické dávkovače, výměníky tepla, zásobníky tepla, tepelná čerpadla, kogenerační jednotky a podobně. Moderní měřicí technika umožnuje centralizovaný sběr dat z měření nejrůznějších fyzikálních veličin – od měření teplot, tlaků a průtoků přes vlastnosti elektrické sítě po tenzometrické měření deformací konstrukce strojů.

Infrastruktura laboratoře má následující možnosti připojení:

Model průmyslové prádelny

Integrací uceleného souboru prádelenské techniky a provozního příslušenství do infrastruktury vznikl plně funkční model průmyslové prádelny s instalovanou kapacitou až 500 kg prádla za směnu s nadstandardním výzkumným zázemím jako model energeticky náročného procesu (ENP).

Hlavní komponenty modelu jsou:

Kogenerační jednotka – plynová mikroturbína

Laboratoř je vybavena plynovou mikroturbínou Capstone C30, která při spalování zemního plynu generuje až 30 kW elektrického výkonu a ve spalinách (o teplotě okolo 300 °C) až 90 kW tepelného výkonu (cca 60 kW efektivně). Pořízení této kogenerační jednotky bylo motivováno především výzkumem její integrace do provozu průmyslových prádelen a další energeticky náročných procesů.


Video


Virtuální prohlídka


Kontakt

Kontaktní osoba

Ing. Vítězslav Máša, Ph.D.
vedoucí laboratoře
e-mail: masa@fme.vutbr.cz
telefon: +420 5 4114 4916

Adresa

Fakulta strojního inženýrství
Vysoké učení technické v Brně
Technická 2, 616 69 Brno

IČ: 00216305
DIČ: CZ00216305